A1 A2 A3 A4 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 D3
BudovaA1 Etapa se připravuje.
BudovaA2 Etapa se připravuje.
BudovaA3 Etapa se připravuje.
BudovaA4 Etapa se připravuje.
BudovaB1 4 volných bytů
BudovaB2 3 volných bytů
BudovaC1 3 volných bytů
BudovaC2 Etapa se připravuje.
BudovaC3 Etapa se připravuje.
BudovaD1 5 volných bytů
BudovaD2 Etapa se připravuje.
BudovaD3 Etapa se připravuje.