Financování

Platba kupní ceny

Rezervační poplatek ve výši 200 000 Kč včetně DPH je splatný do 7 dnů od uzavření rezervační smlouvy. V případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude o částku rezervačního poplatku snížena 1. splátka kupní ceny.

Základní platební kalendář, varianta bez zástavy předmětu budoucí koupě

splátka splatnost kupní ceny částka z kupní ceny
1. splátka do 7 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní 20 % včetně DPH
2. splátka do 15 dnů od doručení dokumentů dokládajících podání návrhu na vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí 30 % včetně DPH
3. splátka do 15 dnů od doručení kolaudačního souhlasu 50 % včetně DPH

 

Základní platební kalendář, varianta se zástavou předmětu budoucí koupě

splátka splatnost kupní ceny částka z kupní ceny
1. splátka do 7 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní 20 % včetně DPH
2. splátka do 15 dnů od doručení dokumentů dokládajících podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí 30 % včetně DPH
3. splátka do 15 dnů od doručení kolaudačního souhlasu 50 % včetně DPH

 

Platební kalendář s odloženou splátkou, bez zástavy i se zástavou předmětu budoucí koupě

Budoucí kupní cena se v tomto případě zvýší o 3 %.

splátka splatnost kupní ceny částka z kupní ceny
1. splátka do 7 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní 20 % včetně DPH
2. splátka do 15 dnů od doručení kolaudačního souhlasu 80 % včetně DPH

Podrobné informace ke způsobu úhrady kupní ceny získáte v našem Prodejním centru.

porovnání bytů ()

zobrazit smazat