Novinky

Devět měsíců výstavby za námi

Projekt Šantovka Living má za sebou 9 měsíců stavebních prací. Budovy B1 a B2 mají dokončenu montáž oken i veškerých technologických rozvodů. V interiérech se realizují omítky. Staví se lešení pro realizaci kontaktního zateplovacího systému.

U budov C1 a D1 byl realizován podkladní beton z takzvaného rebetongu, což je český patentovaný stavební prvek, kde je přírodní kamenivo 100% nahrazeno recyklovaným prvkem opatřeným nanotechnologií. A nyní se pracuje na armování podzemních částí budov.

Další novinky

Probíhají přípravy na zateplení

Budovy B1 a B2 se připravují na zateplení a následnou realizaci venkovních omítek. Uvnitř byly namontovány výtahy a dále se…

Probíhá realizace rozvodů

Kupci bytů v domech B1 a B2 již definují své požadavky na rozvody, stavební otvory dostávají hliníkové rámy oken a…

Dokončili jsme monolity budov B1 a B2

Monolity budov B1 a B2 byly dokončeny. Pomalu se začíná s montáží oken, realizací příček a montáží vnitřních rozvodů. Směle…