V dubnu 2022 byla započata výstavba domů C1 a D1. 

Již 6 měsíců probíhají práce na výstavbě bytových domů B1 a B2 a pomalu se připravuje začátek výstavby budov C1 a D1. 

Číst dál...

Výstavba bytových domů B1 a B2 pokračuje bez problémů. Oba domy, které jsou propojeny podzemními garážemi, pomalu rostou do výšky. 

Číst dál...

Práce na 1. etapě výstavby bytů na poloostrově Šantovka Living v Olomouci pokračují dle harmonogramu. Po vybudování podzemních částí se nyní již rýsuje 1. obytné patro budovy B2, zatímco u budovy B1 dochází k armování betonové desky nad garážemi.

Číst dál...

V současné době probíhá realizace posledních obvodových monolitických stěn v 1. podzemním podlaží. Máme podbedněnou ½ stropu nad 1. PP a váže se výztuž stropu. Do konce ledna bude tato část zabetonovaná.

Číst dál...

Stavební práce na prvních dvou bytových domech projektu Šantovka Living pokračují dle harmonogramu. Nyní byl vylit podkladní beton, na který jsme využili takzvaný Rebetong.

Číst dál...

Stavební stroje a čilý stavební ruch na poloostrově nedaleko Galerie Šantovka prozrazují, že už to naplno propuklo. Stavební společnost BP Stavby Morava před několika týdny zahájila práce na výstavbě první etapy rezidenčního projektu Šantovka Living.

Číst dál...